Op deze website

 Portret van J.-B. Charcot door Olivier Garandeau (2011).
Portret van J.-B. Charcot door Olivier Garandeau (2011).

Deze website is onderdeel van een in 2005 door de Ijslandse universiteit gelanceerd project dat onder andere streeft naar het behouden van de herinering aan commandant Charcot door het organiseren van evenementen (conferenties, colloqui, ontmoetingen). Het oceanografisch schip de “Pourquoi-Pas?” heeft wetenschappelijke missies van een zeer hoog niveau uitgevoerd in de arctische en antarctische zeeën in de eerste helft van de vorige eeuw. De behaalde resultaten waren toen onderwerp van verschillende boekwerken en artikels in wetenschappelijke tijdschriften. Charcot en de bemanning van de “Pourquoi-Pas?” deden toen bij wijze van spreken hetzelfde soort onderzoek dat heden ten dage wordt uitgevoerd door de studenten van de Ijslandse universiteit. Het is dus niet meer dan normaal om op diverse wijzen (en deze site is daar een voorbeeld van) de herinnering aan een opmerkelijk man en aan de bemanning van de “Pourquoi-Pas?” die een tragisch einde kende in de ijslandse wateren te eren.Voor wie aan de vooravond van een carriere gewijd aan de marine wetenschap staat, is Jean-Baptiste Charcot een voorbeeld. Men moet steeds aan jonge wetenschappers de ambitie herinneren die wakkerde in Charcot en zijn attitude wanneer hij voor taken stond die anderen als onmogelijk beschouwden: “Pourquoi-Pas”; Waarom-Niet?

Jörundur Svavarsson
Jörundur Svavarsson

Professor Jörundur Svavarsson is projectverantwoordelijke. Hij is professor marine biologie aan de universiteit van Ijsland. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen, de taxonomie van de marine fauna, de biologie van de diepe oceanen en de ecotoxicologie, hebben hem ertoe aangezet om gedurende verschillende missies de oceanen en zeeën te bevaren. Zo was hij onder andere in het arctisch gebied, in de Andaman zee, in de omgeving van Nieuw-Zeeland en aan het grote koraalrif in Australië

Friðrik Rafnsson
Friðrik Rafnsson

Fridrik Rafnsson is projectdirecteur en verantwoordelijke voor deze website. Hij is vertaler van een veertigtal literaire werken van het Frans naar het Ijslands (Diderot, Verne, Vian, Kundera, Houllebecq, enz…). Hij was ook directeur van een aantal websites waaronder deze van de uitgeverij Mál og menning, de Ijslandse universiteit en de stad Reykjavik. Hij heeft meegewerkt aan verschillende Frans-Ijslandse culturele projecten en was Voorzitter van de Alliance française in Reykjavik van 2007 tot 2012.

Deze website werd ontworpen met de steun van Dr Bernard Dor  en vertaald door de Heer George Broché.