Het museum Charcot

Een portret van commandant Charcot gemaakt door René-Yves Creston.
Een portret van commandant Charcot gemaakt door René-Yves Creston.

Op 25 februari 2007 werd in Sandgerdi, in het centrum voor onderzoek naar marine biologie van Reykjanes een belangrijke tentoonstelling geopend gewijd aan het leven en het werk van Jean-Baptiste Charcot, onder de titel “De aantrekkingskracht van de polen”.

Zijn meest bekende schip was de “Pourquoi-Pas ?”, speciaal uitgerust voor oceanografisch onderzoek, met drie laboratoria en een bibliotheek. De wetenschappelijke waarden van deze missies worden heden ten dage nog steeds als opmerkelijk beschouwd. Om het leven en het werk van de grote ondekkingsreiziger af te beelden en te vieren maakt de tentoonstelling het mogelijk om in gedachten de boeiende atmosfeer aan boord van het legendarische schip te herbeleven. Teksten in het Ijslands en het Frans en talrijke illustraties laten de bezoeker toe zich te orienteren in de ruimte en in de tijd om zo de verschillende phases in het leven van Jean-Baptiste Charcot te volgen.

Safnið_yfirlitsmyndDe inhuldiging van deze tentoonstelling had plaats in het kader van het Franse festival in Ijsland « Pourquoi-Pas ? een Franse lente in Ijsland” in 2007. Volledig normaal dat een dergelijke hommage aan Jean-Baptiste Charcot getuigd van de diepe en duurzame vriendschap tussen beide volkeren.

Mevrouw Anne-Marie Vallin-Charcot heeft bereidwillig de tentoonstelling verrijkt met objecten en documenten die voordien nooit werden tentoongesteld en aan haar grootvader hebben toebehoord. De regionale musea van Gardar en Sudurnes hebben eveneens een bijdrage geleverd.

Een Groenlandse kayak meegebracht door Charcot en aan het museum geschonken door Mevrouw Vallin-Charcot
Een Groenlandse kayak meegebracht door Charcot en aan het museum geschonken door Mevrouw Vallin-Charcot

Sinds de inhuldiging van het museum Charcot in februari 2007 zijn er verschillende nieuwe objecten, schilderijen, fotos, een kayak, een maquette van de “Pourquoi-Pas ?”, een bas-relief, de vest van een matroos die aan boord van de “Pourquoi-Pas?” was en een portret van Charcot door René-Yves Creston aan de collectie toegevoegd. De laatste aanwinst is een kompas van de “Pourquoi-Pas?” dat Mevrouw Vallin-Charcot in spetember 2013 aan de Franse Ambassadeur, De Heer Marc Bouteiller heeft geschonken en dat deze laatste op zijn beurt op 16 september 2014 aan het museum heeft toevertrouwd.

Thora Friðriksson, Charcot en Lauge Koch, een Deens geoloog, op de brug van de “Pourquoi-Pas ?”
Thora Friðriksson, Charcot en Lauge Koch, een Deens geoloog, op de brug van de “Pourquoi-Pas ?”

Charcot had vele vrienden in Ijsland en toen zijn schip, de “Pourquoi-Pas ?” met de voltallige bemanning verdween in Borgarfjordur op 16 september 1936 overweldigde een immense gevoel van tristheid, nooit gevoeld na de dood van een buitenlander, het ganse eiland.

Het museum Charcot brengt hulde aan een expeditieleider en aan een arts en getuigt van een episode van de lange vriendschap tussen Ijslanders en Fransen.

De agglomeratie van Sandgerði bevindt zich op 10 minuten per auto van de internationale luchthaven van Keflavik en slechts 40 minuten van Reykjavik.

Openingstijden

Van 2 mei tot 30 august
Maandag tot vrijdag 10u tot 16u
Zaterdag en zondag : 13u tot 17u

Van 1 september tot 30 mai
Groepsbezoeken, inlichtingen telefoon : +354-423.75.55. of mail: thekkingarsetur@thekkingarsetur.is